De salarisadministratie van uw bedrijf is een zeer delicaat onderwerp.

Kleine fouten hierin kunnen grote gevolgen hebben.

Wij zijn ons hier terdege van bewust en hebben daarom diverse procedures in onze organisatie ingebouwd teneinde het risico van fouten tot een minimum te beperken.

Een voorbeeld hiervan is dat de te verwerken informatie zal worden nagekeken door uw vaste contactpersoon en dat er bij constatering van grote verschillen ten opzichte van vorige verloningen, contact met u wordt opgenomen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is.

Omdat salarisadministratie in Spanje een zeer ingewikkelde materie is en hier alleen door goed opgeleide specialisten gewerkt kan worden heeft Accountnet een samenwerking met een specialist op dit gebied, welke voor de daadwerkelijke uitvoering zorg draagt.

Wij verzorgen voor u maandelijks:
·        een loon- of salarisstrook per werknemer;
·        een loon- of salaris betalingsoverzicht;
·        een journaalpost voor boeking in uw financiële administratie;
·        een aangifte loonbelasting ten behoeve van de belastingdienst;

Per jaar verzorgen wij:
·        een verzamelloonstaat ten behoeve van uw administratie;
·        een jaaropgave per werknemer;
·        de jaaropgaven ten behoeve van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

Onze dienstverlening is zo specifiek op onze klanten afgestemd dat u een ‘persoonlijke afdeling personeelszaken (Human Resources)’ tot op beschikking heeft.

Onze klanten kunnen bij ons te allen tijde terecht voor:

* Vragen omtrent de fiscaal vriendelijke verwerking van eenmalige verloningen zoals bijvoorbeeld afkoopsommen en eindejaarsuitkeringen.
* Pro forma loonberekeningen waarbij wij tevens de bijbehorende werkgeverslasten kunnen bepalen en kunnen bekijken of u in aanmerking komt voor subsidieregelingen. Deze pro forma loonberekeningen kunnen gedaan worden vanuit zowel een bruto- als een nettobedrag. Dit kan u ondersteunen bij uw beslissing tot indienstneming van een sollicitant.
*  Vragen met betrekking tot uw journaalpost voor de financiële administratie. Te denken valt dan aan een verdeling van de loonkosten over de diverse afdelingen van uw onderneming.
*  Uw eigen grootboekrekeningen worden dan aan de diverse looncomponenten toegevoegd.
*  Arbeidsgeschillen, geschillen met inspecties en belastingdienst
*  Arbeidsovereenkomsten voor aanstelling en beeindiging van het dienstverband

Bij Accountnet zijn de salarissen van uw werknemers in goede handen.

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie: