U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit.

U heeft niemand om voor uw belangen als alleenstaande in Spanje op te komen.

Of u staat voor een ingrijpende operatie.

Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt.

Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is vastgelegd, is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgt om uw zaken te kunnen waarnemen.

Een op maat gemaakt levenstestament kost tijd.

Accountnet en een gespecialiseerde notaris bereiden dit samen met u voor.

De uiteindelijke kosten voor een levenstestament zijn afhankelijk van uw wensen en situatie.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Een levenstestament kan uit meerdere volmachten bestaan, bijvoorbeeld een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken.

U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

Dat is het levenstestament.

Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde.

Voordat u naar de notaris gaat is het goed eerst zelf na te denken voor welke situaties u iets wilt regelen en over de keuze voor de vertrouwenspersoon aan wie u een volmacht geeft.

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst.

Het kan gaan om:

  • Uw financiële en zakelijke belangen.
  • De keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.
  • Uw persoonlijke wensen.

In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen.

Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke.

Houd er rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen.

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet.

U kunt in principe iedereen vragen.

Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

Juist als u in Spanje woont en uw familie woont daar niet, dan is de aanstelling van een vertrouwenspersoon zeer belangrijk.

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon.

Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen.

Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn/haar taken te vervullen.

U kunt ervoor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van uw levenstestament door aan te geven dat de vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen overlegt.

Bijvoorbeeld de verkoop van uw huis of ingrijpende medische beslissingen.

Naast deze vorm van toezicht kunt u opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven.

Deze afspraken zijn niet alleen ter controle van de vertrouwenspersoon, maar geven ook duidelijkheid en voorkomen misverstanden binnen de familie.

U kunt bij ons een checklist voor het opstellen van een levenstestament aanvragen via onderstaand contactformulier.

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen.

Laat daarom een levenstestament of volmacht opstellen bij een goede notaris.

De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte.

Zo kan hierover achteraf geen discussie ontstaan.

De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften.

U bepaalt wie er verder een afschrift ontvangt.

Denk aan uw vertrouwenspersoon, de bank (het financiële deel) en uw huisarts of behandelend arts (het medische deel).

Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Bij het CLTR kan worden nagevraagd of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar.

Alleen notarissen kunnen dit register inzien.

Registratie gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie: